top of page
templom_edited.jpg

ÁLLÁSFOGLALÁS

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség állásfoglalása a családon belüli erőszakról

1.

Családon belüli erőszaknak nevezzük a kontroll és hatalom fenntartására irányuló minden olyan megnyilvánulást, ami az egyénnek fizikai, szexuális, lelki, érzelmi vagy szellemi sérülést okoz vagy okozhat, és ami egy intim vagy családi kapcsolatban történik.

2.

A családon belüli erőszak ellen határozottan tiltakozunk, és az összes formájában elfogadhatatlannak tartjuk. Az erőszakos magatartás ellentmond a keresztyén ember krisztusi életvitelének.

3.

Elismerjük, hogy a családon belüli erőszak súlyos társadalmi probléma, mely a keresztyén gyülekezetek közösségét is érinti.

4.

Védelmezzük a családon belüli erőszak elszenvedőit: meghallgatjuk és támogatjuk őket, törődünk testi és lelki gyógyulásukkal.

5.

Prioritásként kezeljük a nők és a gyerekek biztonságát. Szem előtt tartjuk a nők és a gyerekek erőszakkal szembeni fokozott kiszolgáltatottságát és sérülékenységét, és ennek megfelelően cselekszünk.

6.

Készek vagyunk együttműködni a családon belüli erőszak áldozatait támogató szociális szervezetekkel, és ezek munkáját gyülekezetünkben ismertetni.

7.

Tanítjuk, hogy a családon belüli erőszak bűn és az ember méltóságának súlyos megsértése. Felelőségünk az elkövetőt erőszakos magatartásával szembesíteni és meginteni.

8.

Meggyőződéssel hirdetjük Isten feltétlen és tökéletes szeretetét, igazságosságát, irgalmát és bocsánatát.

9.

Tanítunk arról, hogy mit jelent Isten képmására és hasonlatosságára férfinak és nőnek lenni.

10.

Törekszünk arra, hogy a gondnokok, presbiterek, lelkigondozók és  munkatársak ismerjék a családon belüli erőszak természetét és dinamikáját, ennek romboló következményeit és az áldozatok támogatásának alapelveit.
bottom of page