top of page

TEMPLOMUNK TÖRTÉNETE

 • A templom tervét dr. Murádin Katalin műépítész, a Kolozsvári Műépítészeti Főiskola előadó tanárnője készítette.

 • A templomépítés stílusát, formakincseit megőrizve, mai kivitelezéssel, gótizáló, kecsesen magasbatörő és otthonosan barátságos, világos szenthajlékot tervezett, 600 ülőhellyel a templomban, melyből 100 különválasztható.

 • Az alagsor két terme a szeretetvendégség és ifjúsági- valamint gyermekmunkák számára készült. A két lelkészlakás parókiális épülete a temploméhoz hasonló stílussal bír.

 • Az egész telket körülvesz egy, a falusi templomok cinterem falához hasonló, cseréppel fedett téglakerítés.

 • Az építőmunka három évig tartott: 1991 őszétől 1994 őszéig.

 • A műépítész tervezőnő felfigyelt a vermesi romos szász templom kőszószékére. Ez Erdély legrégibb kőből faragott szószéke. Felkeresték a szebeni Lutheránus Egyházkerületet, azok pedig jószívvel átadták a szószéket azzal a kéréssel, hogy egy kis történetet függesszenek mellé. Ma ez a félezeréves ékesfaragású, későgótikus katedra az egyháztörténelem jelképe és műértéke az új templomban.

 • A torony tetején levő kakast dr.Sürmegi György készítette a siklósi vár alatt működő iparművészeti alkotóműhelyben, két példányban. Az egyiket feltették a tóközi templom tornyára, a másikat Detrehemtelep új templomának ajándékozták.

 • Az orgona beszerzését egy németországi gyülekezet Zwoltéból jelentős összeggel támogatta.

 • A főbejárat feletti ige az I Mózes 33,27 “Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai”.

 • A kapubejárat feletti ige a János 10,9 “Én vagyok az ajtó”.

 • A szószék koronáján levő ige a Máté 17,5 “Őt hallgassátok”.

 • Az orgonán a Zsoltárok 46,2 áll: “Isten a mi erőséggünk”.

 • A bejáratnál egy emléktábla található, mely egy főnixmadarat ábrázol.

bottom of page