top of page

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

ISTEN ORSZÁGÁT ÖRÖMMEL ÉPÍTŐ, NYITOTT KÖZÖSSÉG

A Krisztus-test valóságában, a Kolozsvár-Tóvidéki gyülekezetünkben az egymáshoz való tartozás csodáját szeretnénk megélni. S történjék ez az evangélium hirdetése, az egymásért törődő közösség és a társadalmunkban való tudatos jelenlét által, hogy a keresztyénségünk hiteles Krisztus-követés legyen, s ezáltal másokat is megnyerjünk Krisztusnak.

ELNÖKSÉG

KOZMA_edited.jpg
KOZMA ANDRÁS

LELKIPÁSZTOR

Avatar 108
BÁNTÓ-TAMÁS SZILVESZTER

LELKIPÁSZTOR

0731833776

12240898_1041942885849372_58845853326069
SZAKÁCS LEVENTE

FŐGONDNOK

memo_levy@yahoo.com

0744 611 264

VCSABA_edited.jpg
VERES CSABA

SZÁMADÓ GONDNOK

civeres@yahoo.co.uk

0745 500 472

JÖVŐKÉP

“Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.
Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” - Kol 2, 6-7

ÉRTÉKEINK

1. Az evangélium hirdetése, valamint a Biblia útmutatása az élet minden területére nézve.


2. Nyitottság a Szentlélek munkájára és vezetésére, valamint odaadó imádság, amelyben megmutatkozik, hogy nélküle semmit sem tehetünk.

KÜLDETÉSÜNK

5 terület egyensúlyára van szükség, hogy egészséges gyülekezet legyünk:

             1. Tanítványképzés

             2. Közösség

             3. Magasztalás

             4. Szolgálat

             5. Evangelizálás/Misszió

STRATÉGIA ÉS CÉLOK

A fentiek megvalósítása/elérése érdekében a következőkre törekszünk

TANÍTVÁNYSÁG

Azaz gyülekezetünk tagjai olyan újjászületett emberek legyenek, akik Jézus Krisztust mindennapi életükben tudatosan követik és növekednek Benne.

KÖZÖSSÉG

Azaz őszinte szeretetkapcsolat kiépülésén munkálkodjunk, a hitben való növekedésünkért. 

SZOLGÁLAT

Azaz a nekünk adott lelkiajándék felismerése alapján megtaláljuk helyünket a Krisztus-testben, hogy annak növekedését örömmel szolgáljuk. 

DICSŐITÉS

Azaz önmagunkat Istennek ajánljuk hivatásunkban, családi életünkben, kikapcsolódásunkban, valamint énekszóban és hálaadásban történő Isten-dicsőítésben. 

MISSZIÓ

Azaz Jézus Krisztusról, Megváltónkról, tegyünk bizonyságot úgy a mi közvetlen környezetünkben, mint a “föld végső határáig”.

TUDJ MEG TÖBBET GYÜLEKEZETÜNKRŐL ÉS TEMPLOMUNKRÓL
BrunoKereszteloje_20200308_XT022167_OE.J
PRESBITÉRIUM
Baustellenbesichtigung-des-neuen-Gemeind
TESTVÉR-GYÜLEKEZETEK
szoszek.jpg
TEMPLOMUNK TÖRTÉNETE
16-2.jpg
A GYÜLEKEZET INTÉZMÉNYEI
bottom of page