top of page

PRESBITÉRIUM

2018 - 2024. szóló mandátum

Berke Krisztina
Avatar 100
...
Lovász András
Avatar 108
...
Telegdi Áron
poza profil.jpg
Társadalomtudománnyal foglalkozom, feleségemmel, Viorelával neveljük Lőrinc fiunkat. Pár éve vagyok ebben a gyülekezetben, ahol nagyra tartom a nyitottságot, közvetlenséget, őszinteséget. Fordítóként szolgálok román-magyar-angol nyelvek között, szívesen veszek részt a Bibliaolvasó Béta-körön,  kirándulásokon, táborokban.
Manaszes Márton
M_edited.jpg
...
Both Árpád
both árpád.jpg
Both Árpád a nevem. Egy boldog család tagja vagyok, két nagykorú fiunk után egy unokával is megáldott az Isten. Értük mindent megteszek. Mint presbiter (első mandátum) a közösségünkért is az Úr adta tehetségeim szerint igyekszem mindent megtenni: éneklés (mint kórústag), a férfikör adta lehetőségek, bizonyos karbantartási munkák elvégzése. A mindennapi kihívások remélem, hogy majd még alkalmasabbá tesznek e szolgálat elvégzéséhez.
Papp Csaba
papp csaba.jpg
...
Székely P. Elemér
Sz.P.Elemér.jpg
Sok szeretettel felelek különféle felhívásokra, ahol úgy szakmailag mint fizikailag szükség van rám! 
Tóbiás Tibor
tóbiás tibor.jpg

Szakmám szerint elektronika mérnök, saját vállakozást vezetek amiben biztonságtechnika, kulcs és zártechnikával foglalkozok. Gyerekkorom óta 'papíron' ebbe a gyülekezetbe tartoztam, de akkoriban valamiért más gyülekezetbe jártunk. 2009 óta vagyunk újra tagjai a gyülekezetnek, mostmár feleségemmel Enikővel és 3 fiú gyermekemmel együtt büszkén képviseljük a Tóközt a nagyvilág előtt. Az óvoda kuratórium és a technikai munkacsoport tagja vagyok, ahol a hangosítást, kivetítéseket és online közvetítést kezeljük, javítjuk és fejlesztjük. Szakmai tudásommal, és konzervatív világlátásommal igyekszem a gyülekezetet és Isten országát szolgálni.

2021 - 2026. szoló mandátum

Szakács Levente
Sz_edited.jpg
 
 
Ha az Úr is úgy akarja továbbra is örömmel vállalom a szolgálatot! 
Gábor Áron
aron4.jpg
 
 
Szolgálati terület: továbbra is szándékszok elsősorban a kátésok, ifisek körében szolgálni. 
Lengyel István
L.István.JPG
 
A gyülekezetben nőttem fel, itt igazán otthon érzem magam. Örömmel szolgálok az idősek körében, szívesen veszek részt a Gyülekezet és Idősek Otthona körüli közmunkákban. Fizikai jelenlétemmel  ezután is szeretnék jelen lenni ott ahol szükség van rám. 
Orbán Ildikó
O.Ildikó.jpg
Körülbelül 20 éve tartozom a gyülekezethez. Házas vagyok és van egy lányom. Aktívitásomat a szeretetszolgálat területén képzelem el és ott szolgálok ahol szükség van rám. Úgy szeretném végezni a szolgálatot, hogy az Isten dicsőségére történhessen és gyülekezeti életünk előrehaladását elősegítse. 
Veres Csaba
V.Csaba.jpg

Meggyőződésem, hogy újraválasztott presbiterként továbbra is aktívan részt fogok venni a gyülekezetünk szolgálatában mind pl. a gyülekezetünk víziójának a gyakorlati kivitelezésében, a biblia csoportok munkájában és a technikai csapat munkájában.

Kétgyermekes apaként megtapasztalhattam a gyülekezetünkben azt, hogy minden korosztályt meg lehet szólítani a szolgálatainkon keresztül és én hiszem, hogy ezt a víziónk mentén továbbra is kiemelten fontos célkitűzéseknek tekinthetjük.

Serestély Levente
S.Levente.jpg

A Tóközi gyülekezet aktív tagja vagyok kisgyermekkorom óta, életem eddigi legfontosabb eseményei szorosan egybefonódnak e gyülekezettel: konfirmálás, házasságunk megáldása, gyermekeink keresztelése.

Úgy gondolom, hogy Istentől kapott tálentumaimmal, az Ő kegyelméből, presbiteri szolgálatom a következő területekre fokuszálódhatna: fiatal házasok bibliai tanulmányozási körében való aktív részvétel, technika területe, pénzügyekkel kapcsolatos döntéshozatal, egyéb gyülekezeti élet szempontjából fontos szolgálatok.

Buta Melánia
B.Melánia.jpg
 
 
Szeretettel és türelemmel szeretnék szolgálni az idősebb testvéreink között,de szívesen vállalok munkát más területen is. Köszönöm a felszólítást.
Fekete Alpár
FeketeAlpar.jpg
 
Informatikus, háromgyerekes családapa vagyok. A kisgyermekes családok támogatásában és a gyülekezet technikai hátterének szervezésében, valamint fejlesztésében szeretnék hozzájárulni a gyülekezet életéhez.

Pótpresbiterek

Deák Gyöngyi
D.Gyöngyi.jpg
 
A misszióban érzem az elhivatásomat! Nekem adatott minden hatalom mennyen es földön. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet... és íme én veletek vagyok minden napon a vilag végezetéig. Mt 28,18-20
bottom of page