Elmélkedés az úrvacsorára való felkészülésre, a közös bűnvallást megelőzően Print

(D. Bonhoeffer nyomán)

“Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5, 16)

Vajon hogy lehet az, hogy Istennek sokszor könnyebb megvallani bűneinket, mint a testvérünknek?
Hiszen Isten szent és bűn nélkül való, igaz bírája a gonoszoknak, ellensége az engedetleneknek.
Testvérem viszont éppolyan bűnös mint én: a titkolt bűn éjszakáját ő is tapasztalatból ismeri. Miért nehezebb mégis hozzá mennem, mint Isten szentséges színe elé járulnom?
Vajon nem azért-e, mert gyakran csak áltattam magam, hogy Isten színe előtt teszek bűnvallást, holott valójában magamnak vallottam be bűneimet, s rájuk bocsánatot is önmagamtól kaptam?
S vajon nem az okozza-e az örökös visszaesést a bűnbe, az erőtelenséget a krisztusi engedelmességre, hogy nem Isten bűnbocsánatából élek, hanem az önmagamnak adott fölmentésből tengődöm?
Az önmagamnak adott megbocsátás sohasem vezethet a bűnnel való szakításra, ezt csakis Isten ítéletes és irgalmazó Ígéje teheti meg. Ámde ki biztosíthat arról, hogy a bűnvallásban és a bűnbocsánatban csakugyan az élő Istennel van találkozásom, s nem önmagammal!?

Nos, Isten a testvérem által ad erre bizonyosságot. Testvérem szakít ki az önálltatás köréből. Ha bűneimet előtte vallom meg, tudom, hogy nem vagyok egyedül, s az ő jelenlétének valóságában Isten jelenlétét tapasztalom meg. Amíg csak magányomban vallom meg bűneimet, minden homályban marad, de ha testvérem is jelen van, a bűnt napvilágra kell hoznom. Ám így is, úgy is napvilágra kell kerülnie valamikor, s jobb, ha ez már most megtörténik közöttem és testvérem között, mintsem az utolsó ítéletkor kelljen megtörténnie.
Isten kegyelme, hogy testvérem előtt bűnvallást tehetek: az utolsó ítélet borzalmától megkímélő kegyelem. Testvéremet azért kaptam ajándékba, hogy általa már itt meggyőződhessem Isten ítéletes és irgalmazó valóságáról. Ha bűneimről testvérem előtt teszek vallást, nem magamat ámítom. A bocsánat felől is úgy lehetek egészen bizonyos, ha Isten fölhatalmazásából és az Ő nevében testvérem ad rájuk bocsánatot.

 

Utolsó módosítás: 2008.12.30