Gyülekezetünk jövőképe Print

“Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.
Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne,
erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok,
és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.”
- Kol 2, 6-7


Szándéknyilatkozat
A Krisztus-test valóságában, a Kolozsvár-Tóvidéki gyülekezetünkben az egymáshoz való tartozás csodáját szeretnénk megélni. S történjék ez az evangélium hirdetése, az egymásért törődő közösség és a társadalmunkban való tudatos jelenlét által, hogy a keresztyénségünk hiteles Krisztus-követés legyen, s ezáltal másokat is megnyerjünk Krisztusnak.

Stratégia és célok
a fentiek megvalósítása/elérése érdekében a következőkre törekszünk:

Tanítványság, azaz gyülekezetünk tagjai olyan újjászületett emberek legyenek, akik Jézus Krisztust mindennapi életükben tudatosan követik és növekednek Benne – Kol 2, 6
Közösség, azaz őszinte szeretetkapcsolat kiépülésén munkálkodjunk, a hitben való növekedésünkért – Kol 2, 6
Szolgálat, azaz a nekünk adott lelkiajándék felismerése alapján megtaláljuk helyünket a Krisztus-testben, hogy annak növekedését örömmel szolgáljuk – Kol 2, 6
Dicsőités, azaz önmagunkat Istennek ajánljuk hivatásunkban, családi életünkben, kikapcsolódásunkban, valamint énekszóban és hálaadásban történő Isten-dicsőítésben – Kol 2, 7
Misszió, azaz Jézus Krisztusról, Megváltónkról, tegyünk bizonyságot úgy a mi közvetlen környezetünkben, mint a “föld végső határáig”.

Értékeink
Amit fontosnak tartunk a fentiek megvalósítása közben:

  • Az evangélium hirdetése, valamint a Biblia útmutatása az élet minden területére nézve.
  • Nyitottság a Szentlélek munkájára és vezetésére, valamint odaadó imádság, amelyben megmutatkozik, hogy nélküle semmit sem tehetünk.


Küldetésünk
5 terület egyensúlyára van szükség, hogy egészséges gyülekezet legyünk:

  • Tanítványképzés
  • Közösség
  • Magasztalás
  • Szolgálat
  • Evangelizálás/Misszió

Utolsó módosítás: 2015.11.08