Temetés Print

Orbán Ferenc (élt 79 évet)
Csordás László (élt 37 évet)
Özv. Surányi Erzsébet (élt 87 évet)
Tordai Erzsébet (élt 82 évet)
Vinczi Sándorné (élt 63 évet)
Orosz Ferenc (élt 79 évet)
Molnár Szilvia (élt 83 évet)
Czinege István
Török Ilona (élt 68 évet)
Nagy János (élt 63 évet)
Jakab István (élt 67 évet)
Mátyás Zoltán (élt 40 évet)
Málnásy S. Gyula (élt 50 évet)
Kovács Ilona (élt 86 évet)

A gyászoló családoknak Isten vigasztalását kívánjuk az alábbi Ige alapján:

„Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal
koronáz meg téged.”
(Zsolt 103,1–3)