Keresztelés Print

A keresztelés sákramentumában részesültek:

Szerepi Márk
Kocsis Beatrice
Popa Hajnalka
Ballok Renáta-Gabriella