Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 3 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Radebeul-Lutherkirche betöltötte a 125. életévét
Beszámoló

Testvérgyülekezetünk, Radebeul Lutherkirche július első hetében születésnapját ünnepelte. Az egy héten át tartó ünepségen gyülekezetünket egy 17 fős csapat képviselte.

Első benyomásom az volt, mintha egy hangyabolyba csöppentem volna! Házigazdáink sürögtek- forogtak. Minden ízében összeforrt csapat benyomását keltették. Az ünnepi programok német óra szerint zökkenőmentesen pörögtek – s mi élvezettel engedtük magunkat általuk sodortatni.

Életemben először vettem részt orgona - és kórus koncerten. Felemelő élményben lehetett részem.

Másnap megfuttattak bennünket a Szászország-Svájc nemzeti parkerdőben, ahol bizony néha négykézláb tettük meg a meredek utat. Azonban, az útvonal végén fennséges táj tárult szemeink elé.

Wittenbergben, a reformáció városában az ifjabb Cranach festmenyeit eredetiben láthattuk. Luther házában voltak kiállitva. Maga a fejedelem ajándékozta a reformátornak. Ebben a városban töltötte élete legnagyobb részét, eleinte mint szerzetes, majd pedig mint férj és családapa.

Az egyházmegújító gondolatainak itt adott hangot, itt okította a szerte Európából hozzá érkező tanítványokat, és írta nagyhatású könyveit. Mikor egyik rendi elöljárója látta, hogy milyen buzgón tanulmányozza a Szentírást, így szólt rá: "Ejnye, ejnye Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni; azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait. Mert minden lázadást a Biblia idéz elő!" - s ez be is következett 1517 október 31 -én.

Wartburg várában, kényszerű fogsága idején kezdett bele Luther az Újszövetség fordításába, mely 1522-ben jelent meg nyomtatásban. Az Ószövetség fordítása 1534-ben jelent meg. Luther német Bibliája új lendületet adott a nemzeti nyelvű bibliafordításoknak, és a német irodalmi nyelv kialakítására is hatott.

Meglátogattuk a reformáció templomát is, melynek oltárát Cranach oltári képe diszíti. A szószék Luther prédikációinak színtere, a falak tanúskodnak az első német nyelvű misékről is, s így lényegében a reformáció anyatemplomának is nevezhetjük.

Városnéző túránkat a vártemplomnál fejeztük be, mely épp felújítás alatt állt. A híres kaput, melyre Luther annak idején kiszegezte 95 pontból álló protestálását, állványok, hálók és festékesdobozok vették körbe – a templom renoválás alatt áll.

Drezda városának látogatása kánikulában: a macskakövezettel burkolt utcácskák ontották magukból a forróságot. Ami nagy hatással volt rám az a város központját uraló Frauenkirche. Igazi memento-ként tekint a turistákra. Álmélkodtam azon, hogy a második világháború borzalmai mennyire elevenen élnek a németek öntudatában.

A radebeuli Lutherkirche prezsbitereivel is megismerkedhettünk.

Egy variet műsor keretében, mi a tóköziek a csárdásunkkal álltunk elő. Annak bemutatása után felkértük házigazdáinkat is, hogy velünk együtt ropják a táncot – bizony, alaposan megtáncoltattuk őket. Meglepett, hogy mennyire ismerik a társasági táncokat, a bulin fantasztikus érzés volt velük együtt keringőzni.

Az ünnepi hét a vasárnap délutáni istentisztelettel zárult, amit a házigazdákkal együtt egy közös piknik követett a radebeuli szőlősdomb tetején.

Köszönöm Istennek ezt a lehetőséget. Jó volt ezen a hosszú úton utazótársaimmal, gyülekezetünk tagjaival még jobban megismerkedni. Végül, de nem utolsó sorban, fordítóinknak is hálásak vagyunk: Kozma Andras tiszteletesnek és Kozma Annának.

Tóbiás Enikő

Képesbeszámoló:


 

Utolsó módosítás: 2015.07.23
 
Ifjúházasok tábora: Bucsin, 2015 júl. 2-5.
Beszámoló

Az Elköteleződés témakörében, szülők és gyermekek, egy hosszú hétvégét töltöttünk el együtt.

Miből táplálkozik a házaspárok egymás iránti elköteleződése? Milyen haszonnal jár az, ha elköteleződtünk egymás felé?

Tanúskodjanak a fotók az egymással eltöltött idő hangulatáról.

Utolsó módosítás: 2015.07.23
 
Álláshirdetés: irodavezető és ifjúsági munkás
Hirdetések

Dinamikus, kreatív személy jelentkezését várjuk.
Alkalmazás típusa: munkakönyves, egész  normás állás.

Feladatkörök:
I. Irodavezetés
1. Irodai szolgálat teljesítése
2. Irodai ügyvitel / pénzügyvitel vezetése
3. A gyülekezet nyilvántartása és gyülekezeti események szervezése

II.  Ifjúsági munka vezetése
1. Az ifjúsági munka megszervezése
2. Önkéntesek bevonása és felkészítése
3. Kapcsolattartás és ifjúsági események szervezése

A munkakör betöltésének feltételei:
-  lelkészi ajánlás
- stabil gyülekezeti háttér
- számítógépes ismeretek
- hajtási jogosítvány

Előnyt jelent
- református hitoktatói / vallástanári végzettség
- szervezői képességek (tapasztalat ezen a területen)
- ifjúsági munkában eltöltött idő
- hangszeres tudás
- kreatív pedagógiai szemlélet / végzettség
- idegen nyelv ismerete ( angol vagy német )


Jelentkezési határidő: 2015. június 22.
Jelentkezés fényképes, szakmai önéletrajzzal, lelkészi ajánlással a következő e-mail címen:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Utolsó módosítás: 2015.06.05
 
Pünkösdi koncert a Sömá együttessel
Beszámoló

a koncert visszajátszása

Utolsó módosítás: 2015.05.29
 
PÜNKÖSD A KÖZÖSSÉG ÜNNEPE
Hírek

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) a börtönben írt egyik levelében ezt írta:

Most még pünkösdöt is egymástól elválasztva ünnepeljük, és ez mégis különös módon a közösség ünnepe. Amint ma korán a harangok megkondultak, mély vágyakozást éreztem az istentisztelet után, majd pedig úgy tettem, mint János Patmosz szigetén (Jelenések 1, 9k). Magamnak olyan szép istentiszteletet tartottam, melyben a magányt egyáltalán nem éreztem, mert ti mindnyájan ott voltatok mind velem, és azok a gyülekezetek is, melyekben korábban pünkösdöt ünnepeltem ...

A nyelvcsodáról szóló különös történet (ApCsel 2,1-13) ismét nagyon foglalkoztat. A bábeli nyelvzavarnak, aminek következtében az emberek nem értették többé egymást, mivel mindenki a maga nyelvét használta, véget kell vetni. Ezt pedig Isten nyelve képes csak legyőzni, amit mindenki megért, s aminek révén az emberek végre megérthetik egymást. Ennek pedig a helyi gyülekezetben kell megvalósulnia…
”.

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!

Pünkösd I. napja (május 24.):

Úrvacsorás istentisztelet – 10:00 óra és 17:00 óra

Pünkösd II. napja (május 21.):

Istentisztelet – 10:00 óra

Pünkösdi koncert – 19:00 óra


Pünkösd III. napja (május 21.):

Istentisztelet – 10:00 óra: Zsizsmann Endre gyakornok lp. lelkészképesítő vizsga-istentiszteletet tart

Szentháromság vasárnap (május 31.)

Istentisztelet – 10:00 óra

Az első éves konfirmandus ifjak kiskonfirmációja

12:00 óra: Kováts Mátyus Erzsébet festményeinek bemutatása

18:00 óra: Bibliakörök Találkozója

Utolsó módosítás: 2015.05.21
 
Konfirmáció - 2015
Konfirmandusok

Azon ifjak közössége, akik arra kötelezték el magukat, hogy Jézus Krisztus követői és református Anyaszentegyházunknak holtig hűséges hívei lesznek:
Bangur Izabella, Fogarasi Zsigmond Levente, Józsa András, Katona Dávid, Kovács Róbert, Moldovan Gabriella, Nagy István, Szabó Attila, Székely Botond, Szilágy Andrea Erika, Zágoni Barna.
Isten áldjon és őrizzen Titeket!

Utolsó módosítás: 2016.01.23
 
Alpha Klub 9. kiadása
Hírek

Befejeződött az Alpha Klub 9. kiadása. Ez év január végétől, heti egy alkalommal, az "asztalibeszélgetések" műfajában 10 hit-téma felett gondolkodtunk/elmélkedtünk.

Csodajól éreztük magunkat. Részletek az Alpha Klub 9. kiadásáról.

Szeptember közepétől egy újabb sorozatot tervezünk, egy új csapattal.
Várjuk jelentkezésed!

Utolsó módosítás: 2015.05.19
 
Áldott húsvéti ünnepeket kivánunk!

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent, és akit elküldtél: Jézus Krisztust.” (Jn 17, 3)

Örök élet? Mi az?

Mi általában – ha ez a téma egyáltalán szóba jön – úgy gondoljuk, hogy az örökélet az, ami majd a síron túl nyílik meg annak, akinek megnyílik. Ki tudja kinek?!

Nos, tegyük félre a hitetlenségből fakadó bizonytalanságainkat, mert az örökélet itt és most, földi életed idejében kezdődik! Mégpedig az egy, igaz Istennek a feltámadt Jézus Krisztus megismerése által történik. Itt a megismerés szó nem egy intellektuális, értelmi tevékenységet jelent csupán, hanem bibliai értelemben azt a legmélyebb és legtitokzatosabb kapcsolatot, melyet a házastársak egymás között a legbensőségesebben élnek meg.

A golgotai kereszten éppen annak a nagy boldog fölismerése történik, hogy én mindenestől az Istené vagyok! Isten pedig, egészen az enyém! Ezt a bensőséges kapcsolatot pedig, még az ásó-kapa és nagyharang sem választhatja el többé.

Jertek, ünnepeljünk együtt, és mélyitsük el Isten-ismeretünket.

Utolsó módosítás: 2015.04.04
 
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE – 2015.
Hírek

Március 29. Virágvasárnap

Virágvasárnapi istentisztelet 10:00 órától

Képzőművészeti kiállítás 11:30 órától: Ocskay Ágnes festményeinek bemutatása

Istentisztelet Másként 18:00 órától


Március 30 - április 2.

Bűnbánati istentiszteletek 19:00 órától

Krisztus kereszthalálának értelme

2015. március 30.

HÉTFŐ

19.00

Fil 2,1–11

Krisztus engedelmessége a keresztig

2015. március 31.

KEDD

19.00

Kol 2,6–14

Adóslevelünk a keresztfán

2015. április 1.

SZERDA

19.00

Ef 2,14–22

Megbékélés egymással

2015. április 2.

NAGYCSÜTÖRTÖK

19.00

1Kor 10,16–17

Közösség Krisztus testével és vérével

2015. április 3.

NAGYPÉNTEK

10.00

1Kor 1,18–31

A kereszt: botránkozás vagy megtartatás?

19.00

Máté evangéliuma szerint

Passió-istentisztelet

2015. április 4.

NAGYSZOMBAT

19.00

Róm 4,24

Pro nobis – értünk!

Április 3.

Nagypénteki istentisztelet 10:00 órától

Passió-istentisztelet 19:00 órától

A Máté Evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet Kali Andrea színművész olvassa fel.

Aprilis 4.

Nagyszombati istentisztelet 19:00 órától

Április 5. húsvét első napja

Úrvacsorás istentisztelet 10:00 és 17:00 órától

A Fébé Otthonban 17:00 órától

Április 6. húsvét másodnapja

Ünnepi istentisztelet 10:00 és 17:00 órától

Április 7. húsvét harmadnapja

Ünnepi istentisztelet 10:00 órától

Utolsó módosítás: 2015.03.31
 
Képzőművészeti kiállítás
Hírek

 

Képesbeszámoló a tárlat ünnepi megnyitójáról.

Utolsó módosítás: 2015.03.31
 
Böjtfő vasárnapjának hetében előadássorozat a Tóközben
Hírek

Az elhangzott előadások meghallgathatóak itt.

Előadássorozat 2015 február 16-21 között esténként 19:00 óra.

Tövis adatott a testembe
avagy: Kóros-e az egészséges élet?


"Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." (3Jn2)


Élj egészségesen, változtass életmódot, táplálkozz egészségesen, iktass be több mozgást, ... Tényleg a legfontosabb az egészség? Mit kezdjek a már diagnosztikált betegségemmel, szenvedéseimmel? Büntetés-e vagy éppen irgalom a betegség? Van-e összefüggés a lelki és a fizikai egészség között?Beszéljünk nyiltan alapvető emberi tapasztalatainkról az egészségről, a betegségről.
Orvosok, pszihológusok, lelkipásztorok nyilatkoznak az emberi létünket meghatározó jelenségekről.

Előadások/előadók:
Ki tehet a betegségemről: Isten vagy én? - Dr. Szabó Mónika, orvos
Tövis adatott a testembe - Adorjáni László, lelkipásztor
Részvét vagy részvétel? - Dr. Berszán Lídia, egyetemi docens/családterapeuta
A vidám szív, mint orvosság - Dr. Buzogány Emese, kórházlelkész
Egészség, betegség - áldás vagy átok? - Lőrincz István, lelkipásztor
Mi az én részem, és mi nem? - Bartha Éva, klinikai pszihológus

Utolsó módosítás: 2015.03.03
 
«  Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  End  »

NAPI IGE
"Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői." Zsolt 127,1b
Hírek

2020 December 24
2020 November 07
2020 April 10
TÓKÖZHÍR
Újdonságok