Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Pünkösdi koncert a Sömá együttessel
Beszámoló

a koncert visszajátszása

Utolsó módosítás: 2015.05.29
 
PÜNKÖSD A KÖZÖSSÉG ÜNNEPE
Hírek

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) a börtönben írt egyik levelében ezt írta:

Most még pünkösdöt is egymástól elválasztva ünnepeljük, és ez mégis különös módon a közösség ünnepe. Amint ma korán a harangok megkondultak, mély vágyakozást éreztem az istentisztelet után, majd pedig úgy tettem, mint János Patmosz szigetén (Jelenések 1, 9k). Magamnak olyan szép istentiszteletet tartottam, melyben a magányt egyáltalán nem éreztem, mert ti mindnyájan ott voltatok mind velem, és azok a gyülekezetek is, melyekben korábban pünkösdöt ünnepeltem ...

A nyelvcsodáról szóló különös történet (ApCsel 2,1-13) ismét nagyon foglalkoztat. A bábeli nyelvzavarnak, aminek következtében az emberek nem értették többé egymást, mivel mindenki a maga nyelvét használta, véget kell vetni. Ezt pedig Isten nyelve képes csak legyőzni, amit mindenki megért, s aminek révén az emberek végre megérthetik egymást. Ennek pedig a helyi gyülekezetben kell megvalósulnia…
”.

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!

Pünkösd I. napja (május 24.):

Úrvacsorás istentisztelet – 10:00 óra és 17:00 óra

Pünkösd II. napja (május 21.):

Istentisztelet – 10:00 óra

Pünkösdi koncert – 19:00 óra


Pünkösd III. napja (május 21.):

Istentisztelet – 10:00 óra: Zsizsmann Endre gyakornok lp. lelkészképesítő vizsga-istentiszteletet tart

Szentháromság vasárnap (május 31.)

Istentisztelet – 10:00 óra

Az első éves konfirmandus ifjak kiskonfirmációja

12:00 óra: Kováts Mátyus Erzsébet festményeinek bemutatása

18:00 óra: Bibliakörök Találkozója

Utolsó módosítás: 2015.05.21
 
Konfirmáció - 2015
Konfirmandusok

Azon ifjak közössége, akik arra kötelezték el magukat, hogy Jézus Krisztus követői és református Anyaszentegyházunknak holtig hűséges hívei lesznek:
Bangur Izabella, Fogarasi Zsigmond Levente, Józsa András, Katona Dávid, Kovács Róbert, Moldovan Gabriella, Nagy István, Szabó Attila, Székely Botond, Szilágy Andrea Erika, Zágoni Barna.
Isten áldjon és őrizzen Titeket!

Utolsó módosítás: 2016.01.23
 
Alpha Klub 9. kiadása
Hírek

Befejeződött az Alpha Klub 9. kiadása. Ez év január végétől, heti egy alkalommal, az "asztalibeszélgetések" műfajában 10 hit-téma felett gondolkodtunk/elmélkedtünk.

Csodajól éreztük magunkat. Részletek az Alpha Klub 9. kiadásáról.

Szeptember közepétől egy újabb sorozatot tervezünk, egy új csapattal.
Várjuk jelentkezésed!

Utolsó módosítás: 2015.05.19
 
Áldott húsvéti ünnepeket kivánunk!

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent, és akit elküldtél: Jézus Krisztust.” (Jn 17, 3)

Örök élet? Mi az?

Mi általában – ha ez a téma egyáltalán szóba jön – úgy gondoljuk, hogy az örökélet az, ami majd a síron túl nyílik meg annak, akinek megnyílik. Ki tudja kinek?!

Nos, tegyük félre a hitetlenségből fakadó bizonytalanságainkat, mert az örökélet itt és most, földi életed idejében kezdődik! Mégpedig az egy, igaz Istennek a feltámadt Jézus Krisztus megismerése által történik. Itt a megismerés szó nem egy intellektuális, értelmi tevékenységet jelent csupán, hanem bibliai értelemben azt a legmélyebb és legtitokzatosabb kapcsolatot, melyet a házastársak egymás között a legbensőségesebben élnek meg.

A golgotai kereszten éppen annak a nagy boldog fölismerése történik, hogy én mindenestől az Istené vagyok! Isten pedig, egészen az enyém! Ezt a bensőséges kapcsolatot pedig, még az ásó-kapa és nagyharang sem választhatja el többé.

Jertek, ünnepeljünk együtt, és mélyitsük el Isten-ismeretünket.

Utolsó módosítás: 2015.04.04
 
HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE – 2015.
Hírek

Március 29. Virágvasárnap

Virágvasárnapi istentisztelet 10:00 órától

Képzőművészeti kiállítás 11:30 órától: Ocskay Ágnes festményeinek bemutatása

Istentisztelet Másként 18:00 órától


Március 30 - április 2.

Bűnbánati istentiszteletek 19:00 órától

Krisztus kereszthalálának értelme

2015. március 30.

HÉTFŐ

19.00

Fil 2,1–11

Krisztus engedelmessége a keresztig

2015. március 31.

KEDD

19.00

Kol 2,6–14

Adóslevelünk a keresztfán

2015. április 1.

SZERDA

19.00

Ef 2,14–22

Megbékélés egymással

2015. április 2.

NAGYCSÜTÖRTÖK

19.00

1Kor 10,16–17

Közösség Krisztus testével és vérével

2015. április 3.

NAGYPÉNTEK

10.00

1Kor 1,18–31

A kereszt: botránkozás vagy megtartatás?

19.00

Máté evangéliuma szerint

Passió-istentisztelet

2015. április 4.

NAGYSZOMBAT

19.00

Róm 4,24

Pro nobis – értünk!

Április 3.

Nagypénteki istentisztelet 10:00 órától

Passió-istentisztelet 19:00 órától

A Máté Evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet Kali Andrea színművész olvassa fel.

Aprilis 4.

Nagyszombati istentisztelet 19:00 órától

Április 5. húsvét első napja

Úrvacsorás istentisztelet 10:00 és 17:00 órától

A Fébé Otthonban 17:00 órától

Április 6. húsvét másodnapja

Ünnepi istentisztelet 10:00 és 17:00 órától

Április 7. húsvét harmadnapja

Ünnepi istentisztelet 10:00 órától

Utolsó módosítás: 2015.03.31
 
Képzőművészeti kiállítás
Hírek

 

Képesbeszámoló a tárlat ünnepi megnyitójáról.

Utolsó módosítás: 2015.03.31
 
Böjtfő vasárnapjának hetében előadássorozat a Tóközben
Hírek

Az elhangzott előadások meghallgathatóak itt.

Előadássorozat 2015 február 16-21 között esténként 19:00 óra.

Tövis adatott a testembe
avagy: Kóros-e az egészséges élet?


"Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." (3Jn2)


Élj egészségesen, változtass életmódot, táplálkozz egészségesen, iktass be több mozgást, ... Tényleg a legfontosabb az egészség? Mit kezdjek a már diagnosztikált betegségemmel, szenvedéseimmel? Büntetés-e vagy éppen irgalom a betegség? Van-e összefüggés a lelki és a fizikai egészség között?Beszéljünk nyiltan alapvető emberi tapasztalatainkról az egészségről, a betegségről.
Orvosok, pszihológusok, lelkipásztorok nyilatkoznak az emberi létünket meghatározó jelenségekről.

Előadások/előadók:
Ki tehet a betegségemről: Isten vagy én? - Dr. Szabó Mónika, orvos
Tövis adatott a testembe - Adorjáni László, lelkipásztor
Részvét vagy részvétel? - Dr. Berszán Lídia, egyetemi docens/családterapeuta
A vidám szív, mint orvosság - Dr. Buzogány Emese, kórházlelkész
Egészség, betegség - áldás vagy átok? - Lőrincz István, lelkipásztor
Mi az én részem, és mi nem? - Bartha Éva, klinikai pszihológus

Utolsó módosítás: 2015.03.03
 
CARAVAGGIO TERMINAL
Beszámoló

Rendező: Robert Woodruff (USA)

Szöveg, dramaturgia: Visky András

Caravaggio: “… a rangot megveti, nem lesz belőle aranyláncos akadémikus például, holott az akadémikusok, akik közül többen a legádázabb ellenségei is voltak, fogcsikorgatva elismerik, hogy a késő reneszánsz és a kora barokk legnagyobb tehetségével van dolguk. Egy kényelmetlen ember, akinek a szentség kiáradásáról talán a legmélyebb tapasztalatai voltak a nyugati kultúrában ...” (VA)

Január 19 -én, hétfő este sikerült együtt megnézni, majd ezt követően a színház studiótermében, “azon melegében” közösen megbeszélni a “Caravaggio Terminál” című színházi előadást. A beszélgetés meghívottai: Kocziszky Éva (Budapest), Láng Zsolt (Marosvásárhely), Berszán István (Kolozsvár). A házigazda szerepét Visky András, a színdarab szerzője vállalta magára.

Reflexiók:

Visky András azt kívánta, a tegnap esti előadás végén, hogy az éjjel ne aludjunk, elmélkedjünk a látottak és hallottak felett.
Én ezt meg is tettem.

Olyan nagy öröm van a szívemben, azért is, hogy együtt - bétásokkal és nemcsak - ott lehettünk az előadáson, de főleg azért, hogy másodjára láttam az előadást, és azt együtt megbeszélve, sokkal többet megértettem - vagy csak úgy gondolom!? -, de az is lehet, hogy egy új dolog született meg a szívemben.

Láng Zsolt által elmondott gondolat is a szívemből szólt, hogy ti. a nézőkben történik meg a csoda, amikor elfeledkezek magamról és érzem, hogy ez én vagyok, rólam szól, én játszom a „szerepet”.

Jó volt a meghívottakkal a beszélgetés, mert kikristályosodott bennem az, hogy én másképp látok dolgokat.
Kocziszky Éva emlegette, hogy neki a halál jutott eszébe a sok fekete szárnyú angyalok láttán, meg hogy nem érezte az élettel való harcot.

DE bizony én pedig azt is éreztem, hogy ott volt a Lélek keresése is! Sokat foglakoznak azzal, hogy a test olyan erőtlen, üres a Lélek nélkül – nagyon tetszett, amikor a tüdőről volt szó, fantasztikus felismerés volt az, hogy a tüdő formája az angyalszárnyához hasonlítható!

Csodálatosan hatott rám az, amikor Caravaggio becsukott szemmel elképzeli a modelljeit, festményeinek részleteit.
Itt érzem én a "meztelenséget", amikor képes egy ember ilyen szinten kiüresedni önmagától.

Értitek-e azt, amit mondok? Amikor már nem úgy élünk, hogy önmagunkat és a mellettünk élőket alakoskodásainkkal folyton-folyvást becsapjuk … Kedveseim ez nem az élet?!

Fizikailag lemeztelenedve?! - engem, személyszerint, zavarba hozott volna, vagy elvonta volna a figyelmemet a lényegről. Ahogyan András mondta, tényleg azzal van tele a sajtó, tv, a média.

Nem utolsó sorban a Berszán István gondolata is nagyon felemelő volt, amikor én akarom megmenteni Istent, amikor magamon kívül keresem a „művészt”. Köszönöm Nektek!

(Azzal a jelenettel nem tudtam, mit kezdeni, amikor Carvaggio a lány hátán tetovál, operál …?) A lábak, h miért voltak feketék ... csak sejtem.

Isten áldjon, és kívánok sok ilyen drága felismerést: ” A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy, így van mindenki, aki Lélektől született.” (Ján.3, 8) Gyöngyi

Kedves Gyöngyi,

nagyon köszönöm gondolataid nyilt bevállalását.

Rám is nagy hatással volt az azon melegében történt megbeszéléssel egybekapcsolt előadás. Engem különösképpen a "szent terek" sterilitása foglalkoztatott/tat: az az állapot ez, amikor annyira "jó" embernek tudom magam, vallásos tézisekkel alaposan fölvértezve, hogy úgy igazán nem kívánom az evangéliumot. Pedig a "szent tér" belakása a "mocskos lábuak" számára adatott, és folyamatosan adatik. Micsoda frenetikus örvendezést lehetne átélni - egy másik hasonló gondolat mentén - a "pestis" feletti győzelem megtapasztalóiként! Márpedig a gyülekezet most is - ld. a szakirodalmat: Biblia - a "pestis" feletti győzelem ünneplők közössége. Péter

Gyöngyi drága! Milyen vagány, hogy ilyen bátor és őszinte vagy! És vetted a fáradtságot leírni a gondolataidat. Én, személy szerint nagyon örülök és köszönöm! Nekem fantasztikus élmény volt, hogy előttem, mellettem, hátam mögött éreztem a bétát :-)))) Ezért is vállaltam be már harmadjára az előadást, - mindig más egy kicsit! Hiszem, hogy a színpadra is jutott a sugárzásból. Shalom! Réka

Kedves Gyöngyi! Kedves Gyülekezet!

Köszönöm a figyelmes és szeretetteljes szervezést, valamint mindenkinek a csendes és intenzív jelenlétét.

Nagyon sokat jelent a színészeknek, talán érzitek ezt, hogy egy kolozsvári református gyülekezet tagjai számára fontos a munkájuk - ez bizony önmagában is a szeretet bizonyságtétele részetekről.

Igazán hálás vagyok nektek mindannyiótoknak, hogy eljöttetek és megnéztétek ezt a nagyon is nehéz, egyáltalán nem szórakoztató darabot, amelynek a megírása, majd a próbái során talán a legmesszebb mentem el a hitre és megváltásra való szorultságunk nyilvános beismerésében.

Megéltem azt, amivel minden bizonnyal az első keresztények, és azóta minden hívő ember szembesül: az evangélium centrumában a feltámadás üzenete van, ennek a személyes hite, komolysága és boldogsága tesz bennünket teljesen emberré és Krisztus tanítványaivá.

Ha volna igazán bátorságom, akkor a legközelebbi darabomat Pál apostolról írnám: tulajdonképpen kizárólag a tövisről, erről a titokzatos, nagyon személyes, finom szemérmességgel emlegetett teherről, amit a testében hordoz, és amitől Isten soha nem szabadította meg őt... De a bátorsághoz testvérek kellenek, ezek a tegnap esti tekintetetek, amelyek Krisztus valóságos testére emlékeztetnek engem.

Isten áldjon és őrizzen benneteket!

Kisebb, most éppen nagyon hálás testvéretek:

András

Utolsó módosítás: 2015.01.22
 
EGYETEMES IMAHÉT - 2015
Hírek

Imahét
a Krisztus-hívők egységéért


2015. január 18-25.

Az elhangzott igehirdetések  meghallgathatóak itt.

 

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4, 7)

Bibliaolvasás: Jn 4, 1-42

1. nap (vasárnap, 10:00) KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4, 4)                                                      Dr. Kiss Jenő teológiai tanár (Kolozsvár)

1Móz 24, 10-33 Ábrahám és Rebeka a kútnál
Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez
2Kor 8, 1-7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása
Jn 4, 1-4 Samárián kellett pedig átmennie

2. nap (hétfő, 19:00) BEVÁDOLÁS I.

Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4, 6)                                      ifj. Berke Sándor (Kolozsvár)
1Móz 29, 1-14 Jákób és Ráhel a kútnál
Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön?
1Kor 1, 10-18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé”
Jn 4, 5-6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál

3. nap (kedd, 19:00) BEVÁDOLÁS II.

Nincs férjem” (Jn 4, 17)                                                                                   Dr. Nagy Alpár (Egeres)
2Kir 17, 24-34 Asszíria meghódította Samáriát
Zsolt 139, 1-12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem”
Róm 7, 1-4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által”
Jn 4, 16-19 „Nincs férjem”

4. nap (szerda, 19:00) LEMONDÁS

Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4, 28)                                         Török-Csingó Adorján (Mezőkeszű)
1Móz 11, 31-12, 4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és megáldja
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom
ApCsel 10, 9-20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak”
Jn 4, 25-28 Az asszony pedig otthagyta korsóját

5. nap (csütörtök, 19:00) KINYILATKOZTATÁS

Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4, 11)                                         Liviu Jitianu r. kat. tanár
1Móz 46, 1-7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba”
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
ApCsel 2, 1-11 A pünkösd napja
Jn 4, 7-15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély”

6. nap (péntek, 19:00) BIZONYSÁG

Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4, 14)                         Lukács Angéla (Köröskisjenő)
2Móz 2, 15-22 Mózes Midján kútjánál
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék
1Jn 4, 16-21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet
Jn 4, 11-15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne”

7. nap (szombat, 19:00) BIZONYSÁG

Adj innom” (Jn 4, 7)                                                                                         Nagy Tibor (Kide)
4Móz 20, 1-11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál
Zsolt 119, 10-20 „Igédről nem feledkezem meg”
Róm 15, 2-7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek”
Jn 4, 7-15 „Adj innom”

8. nap (vasárnap, 10:00) TANÚSÁGTÉTEL

Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4, 39)                            Visky Péter
2Móz 3, 13-15 Mózes az égő csipkebokornál
Zsolt 30 Az Úr életben tart minket
Róm 10, 14-17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!”
Jn 4, 27-30. 39-40 Sokan hittek benne az asszony szava miattUtolsó módosítás: 2015.01.22
 
2015
Hírek

“Boldog új élet”

Kívánjuk a “boldog új évet”, de valójában az idő napról-napra, folytonosan a régi marad. A szívből fakadó jókívánság sem tudja azt úgy igazán újjá tenni. És őszintén megvallva, ennek mi nagyon is tudatában vagyunk, de hát a szokás kötelez.

Az ünnepek alatt holland barátomtól email levélben üdvözlő sorokat kaptam. Kedveskedni kívánt nekem, és ezért magyar nyelven írta az ismert jókívánságot: Áldott karácsonyt és boldog új élet!

Az elírt szó – élet/évet – számomra gazdag jelentéssel telítődött: úgy igazán, a megújult ember számára lehetnek boldogok a napok, a hónapok, az esztendők.

Mindennap halljuk a bús kifakadásokat, hogy rossz világot élünk! És ez igaz is. De nem kell elfelejteni, hogy amilyen az ember, olyan a világ.

Az újjászületés csodájában éppen az lesz megtapasztalható, hogy újjá lesz minden. Az újjászületett ember nem is magán veszi észre elsősorban a nagy változást, hanem a környezetén: egyszercsak azt látja, hogy felesége nem olyan házsártos, vagy férje nem olyan durva, mint eddig; hogy a gyermekek mintha engedelmesebbek lennének; a munkatársak is elnézőbbek, megértőbbek … egyszóval azt látja, hogy a “régiek elmúltak, ímé mindenek megújultak".

Ó, bárcsak ez ÚJ után vágyakoznánk ez új esztendőben!

Boldog új életet kívánok!

vp

Utolsó módosítás: 2015.01.22
 
«  Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  End  »

NAPI IGE
"Tartsátok meg parancsolataimat és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr." 3Moz 22,31
Hírek

2020 April 10
2020 January 10
2019 December 13
TÓKÖZHÍR
Újdonságok